Tổ chức tội phạm ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (262)

       Tổ chức tội phạm là hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, hoạt động tội phạm do các băng, nhóm của tổ chức tội phạm thực hiện có xu hướng gia tăng và ngày càng trở nên phức tạp.  Nhằm giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về tổ chức tội phạm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Tổ chức tội phạm ở Việt Nam -  Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Văn Hiển chủ biên.

       Cuốn sách gồm ba chương, nghiên cứu những vấn đề lý luận; phân tích làm rõ bản chất, đặc điểm, nhận diện những biểu hiện của tổ chức tội phạm trong thực tiễn.

       Chương I - Một số vấn đề lý luận về tổ chức tội phạm: khái niệm, đặc điểm, cơ cấu hoạt động của tổ chức tội phạm; pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước trên thế giới về vấn đề tổ chức tội phạm; một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

       Chương II - Thực trạng pháp luật về đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm có dấu hiệu tổ chức tội phạm ở Việt Nam: tình hình băng, nhóm tội phạm có dấu hiệu tổ chức tội phạm ở Việt Nam; thực trạng pháp luật về đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm.

       Chương III - Một số kiến nghị và giải pháp phòng, chống tổ chức tội phạm ở Việt Nam: kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự; pháp luật khác và thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

       Sách xuất bản năm 2016, là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến pháp luật hình sự nói chung và pháp luật về tổ chức tội phạm nói riêng, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện: Phòng đọc 2 - Giá sách 21.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!