Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam (293)

      Tiền hợp đồng là giai đoạn bắt đầu từ việc một bên thể hiện ý định muốn xác lập hợp đồng đến khi hợp đồng được giao kết. Trong giai đoạn này, các bên tự do thỏa thuận về các điều khoản, phải đối mặt với khả năng bị lừa gạt, lạm dụng lẫn nhau. Để đưa ra các điều khoản có lợi nhất thì việc tìm hiểu giai đoạn tiền hợp đồng là cần thiết. Cuốn sách “Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam” của TS. Lê Trường Sơn là một tài liệu tham khảo hữu ích.

      Phần dẫn nhập trình bày khái niệm hợp đồng, tiền hợp đồng trong hai hệ thống pháp luật Civil law, Common law và Việt Nam. Các nguyên tắc và nghĩa vụ mà các bên phải tuân thủ được phân tích trong chương 1, chương 2 bao gồm: nguyên tắc tự do hợp đồng, nguyên tắc thiện trí, trung thực; nghĩa vụ cung cấp thông tin và bảo mật thông tin. Khái niệm và hiệu lực đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết hơp đồng tác giả làm rõ tại chương 3. Chương 4 đề cập đến hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ tiền hợp đồng bởi lẽ trước khi hợp đồng hình thành các bên rất tự do nhưng không có nghĩa là không bị ràng buộc. Các chế tài xử lý gồm: vô hiệu hợp đồng, bị buộc bồi thường thiệt hại, buộc phải thực hiện hay hủy bỏ hợp đồng.

      Sách do nhà xuất bản Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam xuất bản năm 2016, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện: Phòng đọc 2 - Giá sách 15

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!