Key aspects of German business law: a practical manual (1194)

 

 

 

Biên soạn: Michael Wendler, Bernd Tremml, Bernard Buecker

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2008

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 10.

Đức là một trong những quốc gia có nền kinh tế lớn, sở hữu môi trường kinh doanh năng động và phát triển nhất thế giới. Chính bởi vậy, Đức thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để thành công tại thị trường Đức thì việc tích lũy kiến thức về pháp luật kinh doanh là một yếu tố rất quan trọng. Nếu bạn quan tâm đến pháp luật kinh doanh hay có ý định khởi nghiệp tại Đức, đừng bỏ qua cuốn sách Key aspects of German business law: a practical manual”. Cuốn sách tập hợp các bài viết về pháp luật kinh doanh của Đức.

Phần I. Cách tạo lập và phát triển công việc kinh doanh tại Đức: Các loại hình tổ chức kinh doanh, thành lập công ty hoặc chi nhánh, mua lại công ty, định giá doanh nghiệp, công ty nước ngoài giả danh.

Phần II. Luật Thương mại: Luật Hợp đồng, điều khoản chung về kinh doanh, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cạnh tranh không lành mạnh, trách nhiệm sản phẩm theo pháp luật của Đức và châu Âu, Luật Bất động sản, Luật Phá sản và tài sản đảm bảo, Luật Mua sắm công, thỏa thuận phân phối trong thương mại, quan hệ đối tác công tư, quyền tác giả, Luật Đảm bảo tư nhân, Luật Vận chuyển và giao nhận vận tải, Luật Hải quan, trách nhiệm của nhà nước.

Phần III. Luật Lao động, cấp phép cư trú và làm việc.

Phần IV: Luật Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bảo vệ tên miền trên Internet.

Phần V. Luật Tố tụng: Thực thi quyền và yêu cầu thông qua Tòa án và Tòa án Trọng tài, nguyên tắc của quy chế pháp lý về phí luật sư, công chứng viên ở Đức.

Phần VI. Luật châu Âu: Cơ cấu tổ chức của Cộng đồng châu Âu, Luật Chống độc quyền của Cộng đồng châu Âu.

Phần VII. Luật Thuế của Đức.

Phần VIII. Sở hữu trí tuệ: Hiệp ước Hợp tác sáng chế và việc thực thi quy định về sáng chế ở châu Âu, bảo vệ nhãn hiệu ở Đức và châu Âu.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!