Tổng quan về chính sách công (851)

 

 

 

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Phú Hải

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 01 – Giá Chính trị                

Chính sách công là công cụ giúp Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội theo mục tiêu xác định. Cuốn sách “Tổng quan về chính sách công” của PGS. TS. Đỗ Phú Hải cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về chính sách công và việc xây dựng, thực hiện, đánh giá chính sách công ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 18 chuyên đề, được chia làm hai phần: những vấn đề chung về chính sách công và một số phân tích chính sách chuyên ngành ở Việt Nam.

Mở đầu cuốn sách, bạn đọc được tiếp cận nội dung về hệ thống lý thuyết khoa học chính sách công như: khái niệm, bản chất, mục đích, nguyên tắc của chính sách công và thấy rằng chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để chính sách công mang lại hiệu quả thì cần hoàn thiện chu trình chính sách. Đó là quá trình gốm bốn giai đoạn: hoạch định, xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công. Mỗi giai đoạn sử dụng các công cụ chính sách khác nhau, là tổng thể các biện pháp can thiệp trực tiếp hay gián tiếp của Nhà nước và các vấn đề xã hội. Cuốn sách cũng chỉ ra rằng không tồn tại thể chế chính sách chung cho cả qui trình vì từng giai đoạn được thực hiện bởi các chủ thể chính sách khác nhau và thể chế chính sách có tác động ràng buộc trong từng công đoạn thực hiện.

Ở các chuyên đề tiếp theo, vấn đề thực hiện chính sách công ở Việt Nam được làm rõ, qua đó khẳng định năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện chính sách chính là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chính sách. Cuối cùng, việc đánh giá chính sách công sẽ giúp cho công tác hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách công ngày một hiệu quả hơn.

 Trong phần thứ hai, tác giả tập trung phân tích thực trạng thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thu hồi đất; lao động – việc làm; phát triển viên chức và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện và tăng cường các chính sách công hiện nay ở nước ta.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia, nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến chính sách công ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!