Oxford handbook of legal correspondence (616)

     Thư tín pháp lý là một phần quan trọng trong công việc hàng ngày của luật sư, những người hành nghề luật. Cuốn sách “Oxford handbook of legal correspondence” hướng dẫn phương pháp viết thư tín trong hành nghề luật gồm: email, thư, fax, biên bản ghi nhớ, ghi chú thông tin liên quan đến các vụ án, viết sơ yếu lý lịch (CV),…

      Cuốn sách gồm 3 phần:

      Phần 1: Các loại thư tín: thư, fax và email; đặc điểm nội dung và cách thức trình bày đối với từng đối tượng khác nhau trong thư tín pháp lý.  

     Phần 2: Thư tín trong một số lĩnh vực: thương mại, việc làm, sở hữu trí tuệ, pháp luật thừa kế, hôn nhân gia đình,…

      Phần 3: Thư tín điển hình trong công ty luật: biên bản ghi nhớ, ghi chú thông tin liên quan đến các vụ án và hướng dẫn tư vấn của luật sư; cách viết thư xin việc, sơ yếu lý lịch (CV), điền các mẫu đơn, thư từ liên quan đến phỏng vấn…

      Mỗi bài viết gồm các vấn đề được trình bày, ví dụ minh họa, cuối bài có mục “Points to remember” giúp bạn đọc ghi nhớ các kiến thức trọng tâm trong bài.

      “Oxford handbook of legal correspondence” là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên luật và những người hành nghề luật trong nghiên cứu và công việc.

      Sách do nhà xuất bản Oxford University Press, xuất bản năm 2006, hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:

- Phòng đọc 1 – Phòng dành cho sinh viên lớp chất lượng cao và mã ngành ngôn ngữ Anh.

- Phòng mượn 2 - Giá sách ngoại văn

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!