Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam (351)

 

 

 

Tác giả: TS. Phan Thị Thu Lê

Nhà xuất bản: Tư pháp

Năm xuất bản: 2021

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2, Phòng Mượn – Giá Luật Hình sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là một chế định quan trọng trong việc quyết định hình phạt. Áp dụng đúng đắn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong thực tiễn xét xử giúp Toà án quyết định mức hình phạt phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm đối với người phạm tội. Cuốn sách chuyên khảo “Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam” của TS. Phan Thị Thu Lê là một trong số ít những công trình nghiên cứu về đề tài này trong khoa học Luật Hình sự nước ta.

Từ những nghiên cứu lí luận, tác giả chỉ ra rằng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tình tiết làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, của người phạm tội hoặc làm tăng nhu cầu cưỡng chế để đảm bảo giáo dục cải tạo người phạm tội. Khi quyết định hình phạt, Toà án phải xem xét các tình tiết tăng nặng nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, thực tế và phù hợp với mục đích của hình phạt. Đặc điểm của tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phải được quy định trong Bộ luật Hình sự, mang tính ổn định cao và một tình tiết tăng nặng chỉ được áp dụng một lần trong một vụ án hình sự,… Việc quy định và áp dụng các tình tiết này có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị - xã hội, pháp lí cũng như phòng ngừa tội phạm.

Ở nội dung tiếp theo, tác giả làm rõ quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thông qua việc khái quát các quy định pháp luật từ năm 1945 đến 2015, đồng thời phân tích cụ thể nội dung đó trong Bộ luật Hình sự năm 2015, có sự đối chiếu so sánh với pháp luật hình sự một số nước trên thế giới, từ đó tham khảo để hoàn thiện quy định của Việt Nam về vấn đề này.

Phần cuối sách là những đánh giá về thực tiễn áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Qua việc nghiên cứu số liệu liên quan đến công tác xét xử hình sự của Toà án các cấp và bản án có áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tác giả chỉ ra điểm tích cực, hạn chế, những vướng mắc trong áp dụng pháp luật và làm rõ nguyên nhân. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam. 

Với nội dung nghiên cứu không quá rộng, mang tính ứng dụng cao, cuốn sách có giá trị to lớn đối với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là những nhà làm luật, áp dụng pháp luật trong công việc của mình và là nguồn tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về Luật Hình sự.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!