Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân dự (hiện hành) và những tình huống thực tế (388)

 

 

 

  Tác giả: Trương Hồng Quang

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

  Năm xuất bản: 2019

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 02 – Giá 15.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định độc lập của Luật Dân sự các nước nói chung và Luật Dân sự Việt Nam nói riêng. Chế định này đã trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Cuốn sách “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân dự (hiện hành) và những tình huống thực tế của tác giả Trương Hồng Quang phân tích một số điểm mới trong chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự 2015.

Mở đầu cuốn sách, tác giả giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tế thi hành. Bên cạnh việc chỉ ra sự khác nhau về số lượng, cơ cấu điều luật giữa Bộ luật Dân sự năm 2015 và 2005, tác giả tập trung phân tích những điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 như: căn cứ phát sinh, nguyên tắc bồi thường thiệt hại, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, vấn đề liên đới, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại,… Ngoài ra, tác giả còn liệt kê khái quát một số điểm mới cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Phần tiếp theo, tác giả đưa ra 34 tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Các tình huống được đề cập rất đơn giản, gần gũi với đời sống hàng ngày. Nếu bạn quan tâm đến bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bạn có thể tham khảo tình huống số 3. Những trường hợp gây thiệt hại cho người khác trong tình trạng say rượu có sẽ phải bồi thường thiệt hại như thế nào được tác giả phân tích cụ thể trong tình huống số 13. Ở từng ví dụ, tác giả đều phân tích, nêu rõ các quy định của pháp luật để người đọc có thể nắm được bản chất của vấn đề, thông qua đó có thể hiểu áp dụng pháp luật một cách đúng đắn. Với trình bày đơn giản, dễ hiểu chắc hẳn sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn chi tiết, cụ thể trong việc áp dụng các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015.

Phần cuối sách, tác giả trích dẫn Chương XX quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo luật, cán bộ làm công tác xét xử và bạn đọc quan tâm tìm hiểu đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!