Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam

 

 

 

 

   Tác giả: TS. Lê Thị Vân Anh

   Nhà xuất bản: Tư pháp

   Năm xuất bản: 2022

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá Luật Hình sự.

 

 

Mua bán người, đặc biệt là mua bán trẻ em là một trong những vấn nạn toàn thế giới đang phải đối mặt. Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán người trong nước, Việt Nam đã ban hành một số đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự năm 1999; 2015, Luật phòng, chống mua bán người năm 2011,… Cuốn sách “Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam” của TS. Lê Thị Vân Anh phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, bất cập của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật hình sự, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em.

Mở đầu cuốn sách, tác giả đề cập đến những vấn đề lý luận chung về tội mua bán người, tội mua bán trẻ em giúp người đọc tìm hiểu các khái niệm, cơ sở quy định về tội trong mua bán người, mua bán trẻ em trong pháp luật Việt Nam và quốc tế. Các dấu hiệu pháp lý cấu thành nên tội phạm buôn bán người, tội phạm buôn bán trẻ em được thể hiện tại các văn kiện quốc tế, cụ thể là Công ước TOC, NĐT, công ước ASEAN,… Pháp luật của một số quốc gia như Liên bang Nga, Cộng hoà Liên bang Đức, Canada, Australia, Philippines, Malaysia, Trung Quốc,… được dẫn chứng cũng có một số giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Trong chương 2, tác giả bày quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, tội mua bán trẻ em và thực tiễn xét xử. Khái quát lịch sử hình thành Luật hình sự Việt Nam về tội mua bán người, mua bán trẻ em từ năm 1945 đến nay, những quy định cụ thể của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội mua bán người, tội mua bán người dưới 16 tuổi như: dấu hiệu định tội, các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm. Thực tiễn xét xử tội mua bán người, tội mua bán trẻ em, thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt, những khó khăn vướng mắc trong các vụ án cũng được tác giả phân tích rất cụ thể, cập nhật.

Chương cuối sách là những yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự trong phòng, chống tội mua bán người, tội mua bán trẻ em, bao gồm: các yêu cầu về bảo đảm quyền con người, cải cách tư pháp, phòng, chống tội phạm, tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng trong các quy định của Bộ Luật hình sự và sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong phòng, chống tội mua bán người, tội mua bán trẻ em cũng được nêu cụ thể như: hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Mua bán người, mua bán trẻ em là hành vi phạm tội nghiêm trọng quyền con người và đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc tìm hiểu, áp dụng và nâng cao hiểu biết của mỗi người về vấn đề này cần được quan tâm, nâng cao ý thức cho toàn xã hội. Các bạn hãy đọc cuốn sách này để hiểu thêm về công cuộc phòng, chống tội mua bán người và mua bán trẻ em nhé!

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!