Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự (319)

      Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan là một trong những nguyên tắc trong tố tụng hình sự. Nguyên tắc này có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận và thực tiễn, đảm bảo cho việc xác định trách nhiệm của nhà nước trong mối quan hệ qua lại giữa nhà nước và công dân.

      Cuốn sách “Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự” của TS. Nguyễn Văn Tuân sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về vấn đề bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Cuốn sách gồm hai phần:

      Phần I – Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự: Trình bày những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Nghiên cứu pháp luật của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới về bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Phân tích thực trạng oan, sai; nguyên nhân oan, sai và thực tiễn bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Từ việc nghiên cứu những vấn đề trên, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hạn chế oan, sai và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự.

      Phần II – Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: Khái quát một số nội dung cơ bản về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn xét xử các vụ án hình sự có vấn đề dân sự, từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

       Sách do Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản năm 2016, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện:

                   - Phòng đọc 2 - Giá sách 20

                   - Phòng mượn 2 – Giá sách 12

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!