Lựa chọn cuộc sống - đối thoại cho thế kỷ XXI (3198)

 

Description: http://fs.chungta.com/Files/14124E6776864C6D8FB32525A6F38DAA/image=jpeg/ea3b56305105471ba17df563ccab2a2a/Lua-chon-1.jpg

         

 

Tác giả: Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu: DSVXH 001810 - 12: Phòng đọc 1

                          - Giá sách tham khảo Xã hội.

Daisaki Ikeda – học giả uyên bác về nhiều lĩnh vực khoa học, nhà văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản và Arnold Toynbee - sử gia hàng đầu phương Tây thế kỷ 20 đã có cuộc đối thoại trực tiếp diễn ra trong vòng 10 ngày tại London vào thập niên 1970. Nội dung cuộc đối thoại được ông Richard L. Gage biên tập lại và xuất bản thành cuốn sách có tựa đềLựa chọn cuộc sống – đối thoại cho thế kỷ XXI”.

Nội dung được đề cập trong cuốn sách rất đa dạng, trong đó có những vấn đề thời sự của thế giới đương đại nhưng cũng có đề tài đã được tranh luận từ hàng ngàn năm trước, song đến nay con người vẫn tiếp tục luận bàn, suy ngẫm.

Cuốn sách gồm 12 chương tương ứng với 12 chủ đề bàn luận, được chia thành ba phần:

Phần một - Cuộc sống và xã hội: luận bàn đến các khía cạnh sinh học, tâm lý, trí tuệ, sức khỏe, phúc lợi của con người; môi trường sống và các thảm họa thiên nhiên; tính tổ chức của xã hội loài người.

Phần hai - Chính trị và thế giới: đề cập đến các vấn đề nổi bật của thế giới nửa sau thế kỷ 20 như: quan hệ giữa quốc gia tiên tiến và quốc gia đang phát triển, thám hiểm không gian vũ trụ, chủ nghĩa cộng sản và tinh thần ái quốc, nhân văn; tình hình quân sự, chiến tranh và lựa chọn chế độ chính trị của con người trong tương lai; vai trò của Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản đối với thế giới; xu hướng liên minh giữa các quốc gia trong cùng khu vực, tiến tới một thế giới thống nhất trên tất cả các lĩnh vực,...

Phần ba - Triết học và tôn giáo: Lý giải hiện tượng và bản chất của sự sống; vai trò của tôn giáo đối với sự phát triển của các nền văn minh; bản tính và các giá trị đạo đức của con người.

Đọc “Lựa chọn cuộc sống – đối thoại cho thế kỷ XXI”, bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi liên quan đến tự nhiên và xã hội loài người qua phân tích và nhận định của hai học giả hàng đầu thế giới đương đại.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!