Bí ẩn của vốn: Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác (3619)

 

Description: https://hvtc.edu.vn/Portals/4/Scan10008.jpg

 

 

 Tác giả: Hernando de Soto

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

 Năm xuất bản: 2016

 Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003031- 35: Phòng đọc 1 –

 Giá sách tham khảo Kinh tế.             

Qua nhiều thế kỷ, đói nghèo vẫn đang là vấn nạn thường trực ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tại sao lại có khoảng cách giàu nghèo rất lớn giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển? Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác? Đó chính là chủ đề được phân tích trong cuốn sách Bí ẩn của vốn” của tác giả Hernando de Soto - nhà kinh tế học người Peru.

Cuốn sách giúp bạn đọc khám phá năm bí ẩn về vốn cũng chính là bí ẩn của tình trạng đói nghèo tại các quốc gia đang phát triển:

Bí ẩn của thông tin bị bỏ sót: làm rõ những bất cập trong việc sở hữu tài sản hợp pháp của người nghèo tại các quốc gia đang phát triển, cụ thể là quyền sở hữu nhà ở, đất đai; hạn chế của người dân trong việc tiếp cận thông tin về quyền sở hữu cùng những rào cản của tập quán địa phương; nghiên cứu và đánh giá nguồn vốn chết ở 5 thành phố thuộc thế giới thứ ba.

Bí ẩn của vốn: làm sáng tỏ khái niệm vốn; vấn đề sử dụng và tạo ra vốn để phát triển sản xuất; mối quan hệ giữa vốn và tiền; sự đối lập kinh tế giữa các nước tư bản với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước thuộc thế giới thứ ba. Giới thiệu sáu tác dụng của quyền sở hữu hợp pháp ở phương Tây.

Bí ẩn của nhận thức chính trị: so sánh hệ thống pháp lý về quyền sở hữu hợp pháp giữa các nước phát triển và đang phát triển; nhận thức của người dân về quyền sở hữu và tình trạng người nghèo di cư sang các quốc gia giàu có,…

Những bài học bị bỏ sót về lịch sử Hoa Kỳ: phân tích sự tiến bộ của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ về quyền sở hữu; các rào cản và trở ngại pháp lý mà quốc gia này phải đối mặt; sự nỗ lực tạo ra cuộc cách mạng về quyền sở hữu ở các nước nghèo.

Bí ẩn của thất bại pháp lý: giải mã nguyên nhân thất bại trong việc thay đổi pháp luật về quyền sở hữu ở các nước đang phát triển; tình trạng áp dụng khế ước xã hội và những thách thức chính trị trong việc cải cách, chính thức hóa tài sản của người nghèo.

Tác giả dành phần kết của cuốn sách để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác?”.

Những luận điểm được đề cập trong cuốn sách là gợi ý quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục sự nghiệp đổi mới nền kinh tế một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!