Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt (4417)

 

Description: ve quan hệ 1001

         

           

            Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Trang

            Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật

            Năm xuất bản: 2016

            Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000644 - 648 

                                       Phòng đọc 1 - Giá Lịch sử.                     

Trong lịch sử phong kiến, Trung Quốc là quốc gia phát triển hùng mạnh và có sức ảnh hưởng lớn tới các nước khác trong khu vực. Quốc gia này luôn có tham vọng bành trướng lãnh thổ. Nhằm duy trì quan hệ chính trị hòa hảo, tránh xung đột, chiến tranh, bảo vệ độc lập chủ quyền, các nước nhỏ trong đó có Việt Nam phải thực hiện quan hệ sách phong - triều cống với Trung Quốc. Đây là mối quan hệ giữa “thiên triều” với các nước chư hầu mà điểm chính là các nước chư hầu phải xin tước phong và thực hiện nghĩa vụ cống nạp định kỳ.

Cuốn sách Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt” của TS. Nguyễn Thị Kiều Trang góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ sách phong, triều cống giữa các vương triều phong kiến Trung Quốc với các vương triều phong kiến Việt Nam, thể hiện rõ nét nhất vào thời Minh - Đại Việt (1368 - 1644) qua 3 phần:

Phần thứ nhất - Cơ sở của quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt: làm rõ bản chất mối quan hệ “thiên triều - chư hầu”,  sự phát triển của tư tưởng này dưới triều Minh - Đại Việt; những lợi ích về chính trị, kinh tế mà nhà Minh đạt được khi phát triển quan hệ sách phong - triều cống; tham vọng mở rộng ảnh hưởng chính trị xuống phương Nam của nhà Minh và thực chất việc chấp nhận cầu phong của các vương triều Đại Việt. Phác họa vài nét về quan hệ sách phong, triều cống Trung Quốc - Việt Nam trước thời Minh.

Phần thứ hai - Quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt qua các giai đoạn: phân tích mối quan hệ sách phong - triều cống giữa nhà Minh với các triều đại Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng. Tác giả đi sâu nghiên cứu đặc điểm, bối cảnh lịch sử, thái độ của các vương triều Đại Việt trong quan hệ sách phong, triều cống.

Phần thứ ba -  Một số nhận xét về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt: đề cập đến những lợi ích khi Đại Việt duy trì quan hệ sách phong, triều cống với nhà Minh; các yếu tố tác động đến mối quan hệ này trong từng giai đoạn cụ thể; vấn đề thể chế hóa triều cống thành luật lệ của nhà Minh,...

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm một nét văn hóa trong quan hệ ứng xử với các nước lớn của cha ông ta và bài học kinh nghiệm ngoại giao của đất nước thời hiện đại.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!