Luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế (768)

        Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Hương

        Nhà xuất bản: Tư pháp

        Năm xuất bản: 2017

        Địa chỉ tài liệu:

        DSVLHS 002112-21 – Phòng đọc 2 – Giá số 18

        MSVLHS 011386-425 - Phòng mượn 2 – Giá số 11

Cho đến nay, Việt Nam đã kí kết, gia nhập và thực thi nhiều điều ước quốc tế về hình sự. Chính vì vậy, việc cụ thể hóa các quy định của điều ước quốc tế trong pháp luật Hình sự Việt Nam là đòi hỏi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trong quá trình hội nhập ở nước ta. Năm 2017, Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành cuốn sách "Luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế” do TS. Nguyễn Văn Hương chủ biên, giúp bạn đọc nắm rõ được sự tương đồng, khác biệt giữa quy định của pháp luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế về chế định tổ chức tội phạm và một số tội phạm hình sự dưới góc độ so sánh.

Cuốn sách gồm 7 chương:

Chương 1: Tác giả làm rõ tầm quan trọng của việc tham gia các điều quốc tế đặc biệt là các điều ước quốc tế về hình sự của nước ta; thực tiễn xây dựng Luật Hình sự Việt Nam trong sự thống nhất với các điều ước quốc tế;…

Chương 2 - 7: Tác giả so sánh, đánh giá sự tương thích và các hạn chế, bất cập giữa các quy định của pháp luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế về chế định tổ chức tội phạm; tội phạm tham nhũng, tội buôn bán người; tội khủng bố, tội tài trợ khủng bố; các tội phạm quốc tế; các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế trong pháp luật Hình sự Việt Nam về các tội phạm trên.

Luật Hình sự Việt Nam với các điều ước quốc tế” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các sinh viên, người nghiên cứu chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hình sự quốc tế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Lương Thị Ngọc Tú