Hệ thống Tòa án của một số nước trên thế giới (884)
Description: \\Home\Home\pd02\My Documents\MÈO XJNH\GIOI THIEU SACH\2017\Thang 10\hệ thống tòa án.png

  

   Chủ biên: Trương Hòa Bình, Ngô Cường

   Nhà xuất bản: Thế giới

   Năm xuất bản: 2014

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2  – Giá số 03.

 

Cải cách tư pháp mà then chốt là cải cách hệ thống Tòa án nhằm bảo vệ quyền con người là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Trước yêu cầu đó, Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về mô hình tổ chức Tòa án của các nước trên thế giới . Cuốn sách Hệ thống Tòa án của một số nước trên thế giới” là kết quả của một đề tài khoa học dưới sự chỉ đao của đồng chí Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Cuốn sách gồm 24 chương, chia làm 3 phần:

Phần 1 - Truyền thống pháp luật và hệ thống Tòa án: truyền thống luật dân sự, thông luật, luật pháp xã hội chủ nghĩa; hệ thống Tòa án của các quốc gia theo các truyền thống pháp luật trên.

Phần 2 - Hệ thống Tòa án của một số quốc gia trên thế giới: Phân tích hệ thống Tòa án của 13 quốc gia theo 3 truyền thống luật dân sự, thông luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Trong hệ thống Tòa án ở mỗi nước, tác giả tập trung trình bày sáu nội dung: vị trí, chức năng; mô hình tổ chức; giải thích pháp luật thông qua công tác xét xử; đào tạo và bồi dưỡng Thẩm phán; bổ nhiệm Thẩm phán; mô hình quản lý Tòa án.

Phần 3 - Hệ thống Tòa án ở Việt Nam và những kinh nghiệm của thế giới cần vận dụng trong quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động: quá trình phát triển của hệ thống Tòa án ở Việt Nam từ thời thuộc Pháp đến nay; kinh nghiệm của thế giới cần vận dụng và các kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động hệ thống Tòa án ở Việt Nam.

Cuối sách là phụ lục gồm các văn bản pháp luật về Tòa án của một số nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Canada, Hungary, Bulgaria, Úc.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Lương Thị Ngọc Tú