Tài liệu hội thảo

TỔ CHỨC TỪ 19/12/2012 - 02/11/2017:

2012.12.19 - Hội thảo giới thiệu dự án EU-MUTRAP      Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2013.01.16 - Đà Nẵng: Hội thảo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: những nội dung doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý             Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2013.01.18 - Cần Thơ: Hội thảo về việc đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc          Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 

2013.01.23 - Hải Phòng: Hội thảo về việc đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc       Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4   

2013.03.15 - HCM: Tài liệu Hội thảo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU những điều cần lưu ý       Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6   

2013.04.HCM.DN.HN. Tài liệu đào tạo "hướng dẫn xây dựng đề xuất xin tài trợ theo quy trình của EU"    Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;  

2013.05.07 HCM - Hội thảo: "Quy chế GSP của EU - Cơ hội cho doanh nghiệp"      Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

2013.05 HCM Can Tho - Khóa đào tạo "Nghiên cứu thị trường, xu hướng và cơ hội thị trường"      Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4     

2013.07.31 Hà Nội - Hội thảo: Vệ sinh an toàn thực phẩm trong xuất khẩu rau quả sang EU      Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4  

2013.08.06 DongNai - Hội thảo: "Quy tắc xuất xứ trong các FTA và Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) mới của EU"          Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 

2013.09.27 Đà Nẵng Hội thảo quy chế GSP mới của EU - Cơ hội cho các doanh nghiệp         Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7  2013.10.18 Hà Nội Buổi nói chuyện Chính sách thương mại của EU về các hiệp định FTA      Xem Tài liệu:   Xem    

2013.11.28. Hà Nội. Tọa đàm tham vấn ý kiến về dự thảo Thông tư quy định đối tượng là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp được miễn giấy phép lao động     Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3  

2013.11.28 Hà Nội Hội thảo Giới thiệu kết quả phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ nhất của VN tại WTO    Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6     

2013.11.08 Đà Nẵng - Hội thảo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại giữa các nước CLMV   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6   

2013.11.01 HCM - Hội thảo Việt Nam gia nhập Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2013.12.12 Cần Thơ. Hội thảo phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển ngành thủy sản và các biện pháp phòng vệ thương mại   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

2013.12.17 - Hội thảo quan hệ Việt Nam - Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)      Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4

2014.02.25 Hà Nội - Hội thảo: "Quy chế GSP của EU - Cơ hội tăng cường xuất khẩu vào thị trường châu Âu    Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

2014.03 Hà Nội - Đã Nẵng - HCM - Hội thảo Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của Hiệp định EVFTA   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

2014.03.14 Hà Nội - Hội thảo ứng phó và sử dụng hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2014.04.03 - 04 Bắc Giang - Thúc đẩy quan hệ với thị trường châu Âu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2014.04.11 Hà Nội - Hội thảo Công ước LHQ về chứng từ điện tử   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2014.04.17-18 Đà Nẵng - Khóa đào tạo Quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác phát triển VN-E   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

2014.04.22 Hà Nội - Hội thảo Doanh nghiệp đồng hành cùng QLTT chống hàng giả   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9  

2014.04.21 - 24 Lạng Sơn DakLak - Hội thảo Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại châu Âu   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2014.04.25 HCM - Hội thảo phổ biến tài liệu hướng dẫn về các chuỗi phân phối chính ở châu Âu    Xem 

2014.05 19-30 Huế HCM – Hôị nghị đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về thương mại điện tử     Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4  

2014.05.22 Hà nội - Hội Thảo Tham vấn Cộng đồng doanh nghiệp về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực: Tác động, cơ hội và thách thức   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2014.05.14 Hà nội Hội thảo - Khai trương “Cơ chế tư vấn doanh nghiệp trực tuyến”   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3  

2014.05.06 Hà Nội - Hội thảo Hệ thống quy định về tiêu chuẩn – quy chuẩn và ghi nhãn của EU’   Xem Tài liệu: 1 ; 2  

2014.06.19 Hà Nội - Hội Thảo: Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật xuất khẩu vào thị trường EU   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  

2014.06.19 Hà Nội - Hội thảo Đóng góp của chính sách thương mại của EU vào việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ;

2014.06.10-12 Cần Thơ – Kiên Giang Hội thảo Cộng đồng kinh tế AEC và các FTA mà VN tham gia   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4  

2014.08.22 Quảng Ngãi Hội thảo Xây dựng Chương trình QG Phát triển Thương mại miền núi 2015-2020   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2014.08.13 HCM - Hội thảo Phổ biến quy định EU về quản lý hóa chất   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

2014-10-21/22 HN: Khóa đào tạo thương mại và đầu tư dịch vụ: những thách thức và triển vọng chính sách tại Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2014-10-16/17 HN: Khóa đào tạo những điều khoản môi trường trong các hiệp định FTA của EU   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8

2014-11-03/04: Cần Thơ Khóa đào tạo Giới thiệu các yêu cầu về an toàn thực phẩm để thâm nhập thị trường EU đối với cá và động vật nhuyễn thể   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8 ; 9

2014-11-11 Bình Dương : Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam và EU trong việc sử dụng và ứng phó hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại    Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7

2014-12-16/17 TP Hồ Chí Minh - Hội thảo "10 năm thực thi Luật cạnh tranh ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm của châu Âu"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8 ; 9 ; 10

2014-12-22/24 - Chương trình đào tạo “Nguyên tắc giao dịch và phát triển sở giao dịch hàng hóa giao sau   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11

2015-1-29 Hà Nội: Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;

2015-1-29 TP.Hồ Chí Minh : tự chứng nhận xuất xứ kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị với Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2015-3-13 Đắc Lắc : Quyền được thông tin của người tiêu dùng - Thực trạng và giải pháp   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2015-05-28 Đồng Nai : Hội thảo Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) – Những vấn đề cần quan tâm   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4

2015-05-27 Hà Nội : Hội thảo “Tăng trưởng xanh và cơ hội thương mại cho Việt Nam”   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10

2015 06 8&11 Thanh Hóa - Nha Trang : Khóa tập huấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8

2015-07-10 & 17 TP Hồ Chí Minh - Hà Nội : Hội thảo Công bố báo cáo “Đánh giá tác động của RCEP đối với nền kinh tế Việt Nam” Tác động, cơ hội và thách thức   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3  

2015 08 18-19 Hà Nội: Tập huấn Thực thi quyền sở hữu trí tuệ   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

2015 08 06-07 Đà Nẵng: Khóa tập huấn kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trong thời ký hội nhập   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3  

2015-09-14 & 24: Hà Nội & TP Hồ Chí Minh : Hội thảo Tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2015-09-21 Đà Lạt : Hội thảo "Cộng đồng kinh tế ASEAN : Những vấn đề cần lưu ý đối với lĩnh vực nông nghiệp"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2015-09-10 TP Hồ Chí Minh: Hội thảo "Giới thiệu cuốn sách tham khảo về hệ thống phân phối châu Âu và lấy ý kiến về hướng dẫn tiếp cận thị trường EU đối với ngành đồ gỗ, rau quả và thủ công mỹ nghệ"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4  

2016-01-20 Hà Nội: Hội thảo hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam và EU: Một số quy định và khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2016 04 12 - 14 Cần Thơ: Khoá đào tạo thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN CBTS   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 

2016-05-31 Hà Nội: Hội thảo “Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA): Cơ hội đối với doanh nghiệp”   Xem Tài liệu: 1 ; 2 

2016-05-27 Hà Nội: Hội thảo quy định Quốc tế và Việt Nam về hóa chất và kháng sinh sử dụng trong sản xuất thủy sản   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​ ; 7 ; 8

2016-06-24 Đà Nẵng: Hội thảo Áp dụng tăng trưởng xanh để tạo ra các cơ hội thương mại cho thành phố Đà Nẵng   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2016-07-01 TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Chỉ dẫn địa lý và những cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA)   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2016-08-10 Đồng Nai: Hội thảo Quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan trong các Hiệp định thương mại Việt Nam - EU(EVFTA) và Việt Nam - Hàn Quốc(VKFTA)   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2016/10/19-21 Hà Nội: Khóa đào tạo "khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2016/ 11/ 7-11 Hà Nội: Khóa đào tạo nâng cao: Luật đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ;15 ; 16 

2016-12-28 TP Hồ Chí Minh: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp nông thuỷ sản Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 

2017-04-26 Đà Nẵng: Hội nghị "Phổ biến Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 

2017-04-18 & 20 Hà Nội & TP Hồ Chí Minh: Hội thảo “Dệt may Việt Nam với quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3  ; 4 ; 5 

2017-04-04 Hà Nội: Hội thảo Kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại tại Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4

2017-04-27 TP Hồ Chí Minh: Hội thảo tập huấn Hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho các doanh nghiệp da giầy   Xem Tài liệu: 1 ; 2 

2017-05-16 Cao Bằng: Hội thảo về thuận lợi hóa thương mại biên giới   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;

2017-05-31 Hà Nội: Hội thảo "Cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2020 hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững"   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

2017-06-09 Hà Nội: Hội thảo chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;

2017-06-21,22,27 Đà Nẵng-TP Hồ Chí Minh-Hà Nội: Hội thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ;

2017-06-26&28 Vũng Tàu, Quy Nhơn: Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định EVFTA: hướng dẫn tra cứu biểu thuế, chứng nhận xuất xứ và quy định SPS đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2017-06-15-16 Đà Nẵng : Khóa đào tạo phát triển xây dựng thương hiệu qua mạng xã hội   Xem Tài liệu: 1 ; 2 

2017-06-13 TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ vào thị trường châu Âu   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 

2017-06-02 TP Hồ Chí Minh: Hội thảo chuyên đề: Phổ biến cam kết EVFTA đối với doanh nghiệp ngành điều   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

2017-10-3 Đà Nẵng, Vĩnh Phúc: Kiểm soát an toàn thực phẩm và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm cá da trơn   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ​ ;  7 ; 8 ; 9

2017-11-03 Đà Lạt Hội thảo tập huấn “Nâng cao kiến thức và cải thiện chất lượng mật ong Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường Châu Âu”   Xem 

2017-11-02 Hà Nội Hội thảo Tham vấn về các tác động của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đối với nền kinh tế Việt Nam   Xem Tài liệu: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5