Sách điện tử Oxford Scholarship Online Sách điện tử

1. Địa chỉ truy cập: https://academic.oup.com/oxford-scholarship-online

2. Danh mục sách điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội mua quyền truy cập: 

 Danh mục sách mua năm 2018 

Danh mục mua năm 2023

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Truy cập địa chỉ các nhà xuất bản qua hệ thống máy tính tại Thư viện, Khoa, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường.

- Tìm kiếm theo nhan đề, tác giả hoặc chỉ số ISBN (bạn đọc tham khảo trực tuyến hoặc tải về các chương, phần của cuốn sách tùy nhu cầu).

- Bạn đọc xem các tài liệu hướng dẫn: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRVQUSvJggo

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/librarian/OxAc_Platform_User_Guide.pdf

Thông tin tư vấn, hỗ trợ:

+ Điện thoại 024.37734549.

+ Email: thuviendhl2@hlu.edu.vn

+ Fanpage/Zalo: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội.