Sách điện tử của Nhà xuất bản Oxford University Press

1. Địa chỉ truy cập:  http://www.oxfordscholarship.com

2. Danh mục sách điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội mua quyền truy cập. Xem

3. Hướng dẫn sử dụng:
 

- Truy cập địa chỉ http://www.oxfordscholarship.com/ qua hệ thống máy tính tại Thư viện, Khoa, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường.

- Tìm kiếm theo nhan đề, tác giả hoặc chỉ số ISBN (bạn đọc tham khảo trực tuyến hoặc tải về các chương, phần cuốn sách tùy nhu cầu).

Thông tin tư vấn, hỗ trợ:

+ Điện thoại 024.37734549.

+ Email: thuvien@hlu.edu.vn

+ Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội.