Báo cáo nghiên cứu

 

STT

TÊN TL

1

Tổng quan chính sách thương mại của liên minh Châu Âu và chiến lược viện trợ thương mại của khối  Xem EU1 -Tiếng Việt ; Xem EU1 - tiếng Anh

2

Sustainable impact assessment EU-Vietnam FTA  Xem EU2  

3

Report “Fostering understanding of the EU’s quality management system for industrial products”   Xem EU-6

4

Report “Roadmap to upgrade Vietnam’s SPS system in light of the EU’s SPS system in relation to  food,beverages, feedstuff, animals and plants”   Xem EU7

5

Báo cáo nghiên cứu “A-mi-ăng trắng tại Việt Nam” Xem EU - 11 Tiếng Việt  ; Xem EU - 11 Tiếng Anh

6

EUROPEAN TRADE POLICY AND INVESTMENT SUPPORT PROJECT (EU-  MUTRAP) Support Vietnamese enterprises to understand distribution processes and market demand in the EU and to adjust to such processes and demand:

- Guidebook on the Organization and Operation of Distribution sector in the European Union  Xem EU-13

- Report: “Support Vietnamese enterprises to understand distribution processes and market demand in the EU and to adjust to such processes and demand”   Xem EU-13

7

- Báo cáo hồ sơ thị trường: IrelandAnhÁoBa LanBỉBồ Đào NhaĐan MạchĐứcHà LanHungaryHy lạpItaliaLatviaPhần LanPhápRumaniSecSlovakiaTây Ban NhaThụy Điển   Xem

- Báo cáo thị trường chè EU “Hỗ trợ Bộ Công Thương nghiên cứu và tập hợp hồ sơ thị trường của các nước thành viên EU và nghiên cứu về một số ngành liên quan đến xuất khẩu của Việt Nam”  Xem EU-15 

- Báo cáo thị trường mật ong EU “Hỗ trợ Bộ Công Thương nghiên cứu và tập hợp hồ sơ thị trường của các nước thành viên EU và nghiên cứu về một số ngành liên quan đến xuất khẩu của Việt Nam”   Xem EU-15

8

 Giimplementation plan:

- “Illustrating the amendments to be carried out to the management regulations and related legal acts on gi protection targeting different provinces and fish sauce trading companies”  Xem

- Status report on the Bình Thuận dragon fruit giimplementation plan   Xem EU-16

- Status report on the Buôn Ma Thuột coffee giimplementation plan  Xem EU-16  

- Status report on the  ‘Hòa Lộc’ mango giimplementation plan   Xem EU-16

- Status report on the  Lạng Sơn star aniseed giimplementation plan  Xem EU-16

- Report the necessary amendment to be caried out to the production disciplinary regarding the management and the utilization of the GI of Phu Quoc fish sauce  Xem EU-16  

9

"Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam: các nhân tố tích cực, hạn chế và lộ trình giải quyết" Xem EU-17 - Tiếng Việt ; Xem - EU-17  Tiếng Anh

10

Hồ sơ thị trường Bulgaria, Croatia, CH SÍP, Estonia, CH LÍT-VA, Luxembourg, Malta, Slovenia  Xem

11

Report “Long-term improvement to MCS in Vietnam  Xem EU–22

12

Final reportcertification assessment, EU policies related to the application of seafood certification and proposed solutions to support the application of certification in Vietnam  Xem EU-26

 

- Regulation (EC) no 396/2005 of the european parliament and of the council of 23 february 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending council directive 91/414/EEC    Xem Appendix_1;     Xem Appendix_2;     Xem Appendix_3;     Xem Appendix_4;     Xem Appendix_5;    Xem Appendix_6;     Xem Appendix_7;      Xem Appendix_8 ;    Xem Appendix_9;    Xem Appendix_10;   Xem Appendix_11;  Xem Appendix_12 

- Buyer requirements fresh fruits and vegetables in Europe   Xem

- Market access for Fruits & Vegetables from Vietnam  Xem

- Food Safety and Quality Control according to EU Standards  Xem

- EU quality and safety requirements of fruits and vegetables Xem

- Báo cáo duy trì và mở rộng thị trường rau quả tươi xuất khẩu của việt nam vào thị trường EU  Xem EU-31

14

Báo cáo thị trường rau quả EU Xem EU-34

- Opportunities for Vietnamese fruits and vegetables exports to europe  Xem EU-34 

15

Dự thảo báo cáo định hướng cho doanh nghiệp Cơ hội và thách thức của các cam kết trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đối với các doanh nghiệp của Việt Nam  Xem EU-38

- Cơ hội và thách thức của các cam kết trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đối với các doanh nghiệp của Việt Nam  Xem EU-38

- Báo cáo nghiên cứu hoạt động EU-38 dịch vụ thông tin truyền thông trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do việt nam - EU Xem EU-38

- EVFTA  Xem EU-38

- Báo cáo định hướng cho doanh nghiệp “Cơ hội và thách thức của các cam kết thương mại trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đối với các doanh nghiệp của Việt Nam”  Xem EU-38  

16

Report the impacts of Asean comprehensive investment agreement on manufacture, agriculture, fishery, forestry, and mineral exploitation  Xem ICB-1

17

Report action plan after ACIA activity code: (ICB-1) support Vietnam in participating in ASEAN Economic Community:   

- European trade policy and investment support project (EU- MUTRAP) support to vietnam’s participation to ASEAN Economic Community (Code ICB-1)  Xem ICB-1  

- Báo cáo kế hoạch hành động hậu Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN  Xem ICB-1 

- Report legal issues and investment management system issues of vietnam related to the provisions of ACIA and recommendations   Xem ICB-1

- Báo cáo tác động của hiệp định đầu tư toàn diện Asean  Xem ICB-1

đối với sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản  Xem ICB-1_3b

- Assessing the Socio-Economic Preparedness of Vietnam Towards ASEAN Economic Community  Xem ICB-1  

Báo cáo “Tình hình phát triển kinh tế thương mại khu vực tam giác phát triển clv trong cơ chế hợp tác hiện có và những khó khăn thách thức của doanh nghiệp hoạt động tại khu vực này”  Xem ICB-2   

18

Báo cáo “Hoạt động hỗ trợ Bộ Công Thương cải thiện Chứng nhận xuất xứ, và khởi động chương trình tự chứng nhận xuất xứ của ASEAN”  Xem ICB-4 

- Support MOIT to improve the Certificates of Origin, and launch of ASEAN program on self-certification of origin  Xem ICB-4

- Report activity code: ICB - 4 Supporting MOIT Self-Certification Initiatives and Obligations: EU MUTRAP Final Report  Xem ICB-4

19

Báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam”  Xem ICB-8 

- Assessing the Impacts of the Regional Comprehensive Economic Partnership on Vietnam’s Economy  Xem ICB-8 

- Báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt trên các thị trường xuất khẩu chủ yếu”  Xem ICB-8-Output 2_Tiếng Viêt Xem ICB-8_Tiếng Anh

20

Báo cáo “Tăng cường đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế về hàng hóa và dịch vụ môi trường”  Xem ICB-10 Tiếng Việt Xem ICB-10 Tiếng Anh

21

Báo cáo “Hỗ trợ Bộ Công thương soạn thảo Thông tư làm rõ các bên thụ hưởng của các cam kết GATS về người di chuyển trong nội bộ Doanh nghiệp”  Xem ICB-13 Tiếng Việt Xem ICB-13 Tiếng Anh

22

Rà soát quy định của luật pháp Việt Nam về nhượng quyền thương mại   Xem ICB-14                            

- Báo cáo “Phát triển thương mại trên thị trường trong nước năm 2014”  Xem ICB-14 Tiếng Việt ; Xem ICB-14 Tiếng Anh

- Regulatory review of Vietnamese legislation on franchising   Xem ICB-14

23

Report “The development of commodity futures exchange in Viet Nam”  Xem ICB-15 

- Report “Revision of the commercial law of the socialist republic of Viet Nam”  Xem ICB-15 

- REPORT “Commmodity exchanges in the Socialist Republic of Viet Nam ”  Xem ICB-15  

- Report Export and import policy: “Revision of the commercial law of Viet Nam”  Xem ICB-15 

- Report “A review of articles 63 - 73 of the commercial law and of applicable regulations in viet nam and a discussion of the regulation and functioning of commodity exchanges in selected countries”  Xem ICB-15

- Report “Review of present legislation on trade fairs, exhibitions and display, introduction of goods and services” Xem ICB-15  

- Report “Review of present legislation on Trade Promotion and Commercial Advertising in Viet Nam”   Xem ICB-15

- Report review viet nam’s legal system relate to the exports and imports policy 

Report “The current legislative framework governing commodity futures markets”  Xem ICB-15

24

Report “Various aspects of Viet Nam Competition law” Xem ICB19

25

Report “Injury and causality: findings in recent panel and appellate body determinations; regulatory framework and practice of the European Union”   Xem ICB-23

26

Báo cáo “Khung dự thảo kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020”   Xem ICB 25

- Báo cáo “Phân tích tác động của chính sách thương mại điện tử lên các doanh nghiệp và đưa ra các định hướng để nâng cao môi trường kinh doanh thương mại điện tử”   Xem ICB 25

- Báo cáo “Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015”    Xem ICB 25

27

Báo cáo “Phát triển thương mại trên thị trường trong nước năm 2016”   Xem ICB-39 

28

Báo cáo “Đánh giá vai trò của hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến với thương mại điện tử của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”  Xem ICB 44 Tiếng Việt ; Xem ICB 44_Tiếng Anh

29

Báo cáo “Thuận lợi hóa thương mại qua biên giới trong bối cảnh các khuôn khổ AEC, Asean – Trung quốcvà tiểu vùng sông Mêkông mở rộng”  Xem ICB 47

30

Báo cáo “Phân tích khung chính sách: những đề xuất xây dựng cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam”   Xem INVEN 1 Tiếng Việt ; Xem INVEN 1 Tiếng Anh 

- Báo cáo “Theo dõi đầu tư trong ngành hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam” Xem INVEN 1 Tiếng Việt ; Xem INVEN 1 Tiếng Anh

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ môi trường (HHDVMT) và chính sách thu hút FDI trong HHDVMT tại Việt Nam  Xem INVEN1-PE2_FDIXem INVEN1-PE2_FDI

31

Báo cáo “Giảm thiểu tác động môi trường trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDIS)”  Xem INVEN-2 Tiếng Việt ; Xem INVEN-2 Tiếng Anh

32

Cải thiện việc theo dõi các báo cáo đánh giá tác động môi trường Xem INVEN-8 Tiếng Việt ; Xem  INVEN-8 Tiếng Anh

- Báo cáo “Kết quả điều tra, khảo sát hỗ trợ xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP tại các thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh”  Xem INVEN-8

- Báo cáo “Nghiên cứu xây dựng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”  Xem  INVEN-8

- Report on post – EIA survey trips: “Improving the monitoring of Environment Impact Assessment Reports”  Xem INVEN-8

33

Báo cáo “Các kịch bản loại bỏ amiang trắng và đề xuất lộ trình thực hiện” Xem INVEN-12 Tiếng Việt ; Xem INVEN-12 Tiếng Anh

34

Handbook on WTO - TRIPS cases and Vietnam  Xem INVIP-2

35

Pháp lệnh quản lý thị trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành  Xem INVIP-4

36

Report “Wood processing sector support business associations to prepare studies on development strategy for two selected sectors” Xem  NSO-5

37

Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Tiến triển, thành tựu, cơ hội, thách thức đối với Việt Nam   Xem NSO-8

38

Report “European access guideline for Vietnam coffee exporter”  Xem NSO-16

- Report “Need Assessment of Vietnam Coffee Exporters and Producers for the European Market Access Guideline”   Xem NSO-16 

- Report “Review of European Market Access Requirements and Technical Support for AMDI expert team throughout the development of the European Market Access Guideline(MAG)”  Xem NSO-16

39

Report “EU/MUTRAP support to GDT/MOF in upgrading the taxation system to improve its ability to cooperate with the EU for fighting against international tax evasion.   Xem PCA-5

40

Báo cáo kỹ thuật 1 “Danh sách thủ tục hành chính tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định trong các đạo luật liên quan đến ngành công thương”  Xem Bao cao so 1_Danh sachXem Output 1_List of

- Báo cáo kỹ thuật 2 “Danh mục thủ tục hành chính (trong các đạo luật liên quan) liên quan đến 28 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014 (“ngành, nghề có điều kiện”) thuộc phạm vi thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương”  Xem Tiếng ViệtXem Tiếng Anh

- Báo cáo kỹ thuật 3“Đánh giá sự phù hợp của các quy định, thủ tục hành chính của Bộ Công Thương theo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2014”  Xem Tiếng Việt ; Xem Tiếng Anh

- Báo cáo số 4 “Các khuyến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương sao cho phù hợp với Luật Đầu tư 2014”  Xem Tiếng ViệtXem Tiếng Anh

- Báo cáo kỹ thuật “Sự phù hợp của các thủ tục hành chính mới với các cam kết quốc tế của Việt Nam” Xem Tiếng ViệtXem Tiếng Anh

41

Tăng cường hợp tác kinh tế Campuchia - Lào - myanmar - Việt Nam (clmv) và tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS)  Xem RA3

42

Fdis in environmental goods and services (egs) and key policy issues for promoting inflows of FDIS in egs in Viet Nam  Xem INVEN1-PE2

- Trade policy reviewdraft report by the socialist republic of Viet Nam  Xem SUPE-2

43

Báo cáo “Hỗ trợ nghiên cứu: kiểm soát xuất khẩu của các thành viên wto và khuyến nghị đối với Việt Nam”  Xem SUPE-7 Tiếng ViệtXem Tiếng Anh

44

Bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng của EU đối với các sản phẩm công nghiệp và phân tích những thiếu hụt của Việt Nam: Báo cáo kỹ thuật  Xem

45

Báo cáo kỹ thuật: Cập nhật và nâng cấp khung khổ quy định về dư lượng kháng sinh và hóa chất hợp pháp của Việt Nam  Xem

46

Chính sách của EU về chứng nhận thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ áp dụng chứng nhận tại Việt Nam  Xem

47

Báo cáo "Đánh giá tác động dài hạn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU"  Xem

48

Đánh giá vài trò của hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến với thương mại điện tử của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  Xem

49

Kết quả khảo sát về thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  Xem

50

Lộ trình nâng cấp hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật - SPS của Việt Nam dựa trên hệ thống SPS của EU đối với thực phẩm, đồ uống, động vật và cây trồng: Báo cáo kỹ thuật  Xem

51

Thiệt hại và mối quan hệ nhân quả: Các kết luận và phán quyết gần đây của Ban Hội thẩm và cơ quan phúc thẩm; khuôn khổ pháp lý và thực hành của Liên minh châu Âu  Xem

52

Xác định các biện pháp hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp trong các nhà máy /cơ sở cung cấp các nguyên liệu thô phục vụ chế biên và xuất khẩu sang thị trường châu Âu  Xem

53

Xuất nhập khẩu Việt Nam 2013  Xem

54

Biểu thuế nhập khẩu đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN:

-         Biểu thuế ASEAN  Xem

-         Biểu thuế ASEAN - Ấn Độ  Xem

-         Biểu thuế ASEAN - Hàn Quốc Xem

-         Biểu thuế ASEAN – Nhật Bản  Xem

-         Biểu thuế ASEAN – Trung Quốc Xem

-         Biểu thuế ASEAN – Úc - Niudilân  Xem

-         Biểu thuế Việt Nam – Nhật Bản  Xem

-         Biểu thuế Việt Nam - Chile  Xem