Legal English (335)

Trung tâm Thông tin thư viện trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc cuốn sách "Legal English", ấn bản lần thứ 5 của tác giả Rupert Haigh do Nhà xuất bản Routledge phát hành năm 2018. Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên khoa Pháp luật Quốc tế, Thương mại quốc tế, mã ngành ngôn ngữ Anh, sinh viên lớp chất lượng cao và bạn đọc có nhu cầu.

CONTENTS

PART ONE: WRITTEN ENGLISH
Chapter 1: Introduction to Legal English
Chapter 2: Grammar for Legal Writing
Chapter 3: Punctuation for Legal Writing
Chapter 4: Sentence Structure
Chapter 5: Legal Writing Standards: Dates, Numbers, Citations & Headings
Chapter 6: Terminology & Linguistic Peculiarities
Chapter 7: Elements of Good Style: Clarity, Consistency, Effectiveness
Chapter 8: What to Avoid
Chapter 9: British & American English
Chapter 10: Contracts: Structure & Interpretation
Chapter 11: Contract Clauses: Types & Specimen Clauses
Chapter 12: Drafting Legal Documents: Language & Structure
Chapter 13: Correspondence, Memoranda & Essays
Chapter 14: Applying for a Legal Position
Chapter 15: Self-Study Exercises
PART TWO: SPOKEN ENGLISH
Chapter 16: Aspects of Spoken English
Chapter 17: Meeting, Greeting & Getting Down to Business
Chapter 18: Interviewing and Advising
Chapter 19: Dealing with Difficult People: Ten-Point Guide
Chapter 20: Court Advocacy
Chapter 21: Negotiation
Chapter 22: Chairing a Formal Meeting
Chapter 23: Making a Presentation
Chapter 24: Telephoning

Lời nói đầu Xem

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 và Phòng mượn 1.

Đăng kí cá biệt: DSVA 000447-56; MSVA 000652-84.