Sách tiếng Anh bổ sung học liệu môn Khoa học điều tra tội phạm (253)

Trung tâm Thông tin thư viện trân trọng giới thiệu các sách mới bổ sung học liệu môn Khoa học điều tra tội phạm:

1. Investigative Interviewing: Psychology and Practice. Tác giả: Rebecca Milne, Ray Bull; nhà xuất bản Wiley, năm 1999.  Xem Mục lục

2. Investigative Interviewing: Rights, research, regulation. Tác giả Tom Williamson, nhà xuất bản Routledge, năm 2015. Xem Mục lục

3. Handbook of Psychology of Investigative Interviewing: current developments and future directions. Tác giả: Ray Bull, Tim Valentine, Tom Williamson; nhà xuất bản Wiley-Blackwell, năm 2009. Xem Mục lục

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có nhu cầu.

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số 19.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!