Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022

       Sáng ngày 19/9/2017, Công đoàn Trung tâm Thông tin thư viện đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội, về phía Ban chấp Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Phúc – Phó chủ tịch, đồng chí Phan Huy Long – Ủy viên và toàn thể công đoàn viên Trung tâm Thông tin thư viện.

       Tại Đại hội, Đ/c Khuất Thị Yến – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra.

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\21908149_521981108152844_896218482_o.jpg

              Đồng chí Lê Thị Hạnh thay mặt Ban giám đốc Trung tâm phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Cấp ủy, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Trung tâm luôn là một trong những đơn vị Công đoàn vững mạnh của Trường.

       Các đại biểu sôi nổi thảo luận, góp ý cho bản báo cáo, phương hướng nhiệm kỳ tới. Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn nhà trường, 2 đại biểu tham dự với đơn vị đã có những nhận xét, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ qua và phát biểu chỉ đạo cho công tác công đoàn nhiệm kỳ tới của Trung tâm.

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\21905467_521981304819491_1996230199_n (1).jpg

       Đại hội đã bầu chọn các đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về năng lực, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực trong đơn vị và được đơn vị tín nhiệm. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí: Khuất Thị Yến, Lại Cao Bằng và Đỗ Thị Thu.

       Sau buổi làm việc sôi nổi, tích cực, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp. Phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trung tâm quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong nhiệm kỳ công đoàn 2017 – 2022 đề ra.

                                                                                             Khuất Thị Yến