Giáo trình, sách tham khảo

1. GIÁO TRÌNH:

- Giáo trình Luật Cạnh tranh Xem

- Giáo trình Luật Thương mại quốc tế Xem

- Giáo trình Luật Thương mại quốc tế - song ngữ Xem

2. SÁCH THAM KHẢO:

- Cẩm nang an toàn thực phẩm trong kinh doanh Xem

Cẩm nang các tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong WTO Xem

- Cẩm nang ngành hóa chất Xem

- Cẩm nang ngành sản xuất thiết bị điện / điện tử Xem

- Cẩm nang vận động chính sách và tham vấn ý kiến hội viên dành cho Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Xem

- Cẩm nang đánh giá chẩn đoán năng lực hiệp hội theo tiêu chuẩn hiện đại Xem

- Cẩm nang vận động chính sách thương mại quốc tế Xem

- Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Kết quả hội nhập và cơ hội cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam Xem

- Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại EU: tài liệu hướng dẫn dành cho người nộp đơn từ nước ngoài EU Xem

- Giới thiệu Luật Cạnh tranh: Quyển 1 ; Quyển 2 ; Quyển 3 ; Quyển 4 ; Quyển 5 ; Quyển 6 ; Quyển 7

- Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng: Quyển 1 ; Quyển 2 ; Quyển 3 ; Quyển 4 ; Quyển 5 ; Quyển 6 

- Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xem

- Những điều doanh nghiệp cần biết về hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản Xem

- Pháp lệnh quản lý thị trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Xem

- Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu Xem

- Sách hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của lĩnh vực phân phối tại Liên minh châu Âu Xem

- Sách hướng dẫn về xây dựng thương hiệu Xem

- Sổ tay cho doanh nghiệp Việt Nam Xem

- Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu Xem

- Sổ tay quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam Xem

- Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm Xem

- Sổ tay hướng dẫn tiếp cận thị trường châu Âu cho nhà xuất khẩu cà phê của Việt Nam Xem

- Tài liệu hướng dẫn thực thi quyền sở hữu trí tuệ Xem

- Tổng quan về Công ước Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng quốc tế và lợi ích khi gia nhập công ước Xem

- Từ điển chính sách thương mại quốc tế - song ngữ Xem