Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, thực tiễn (503)

 

 

 

   Tác giả: Cao Quốc Hoàng, Nguyễn Thị Lan Phương,...

   Nhà xuất bản: Tư pháp

   Năm xuất bản: 2019

   Địa chỉ tài liệu: DSVCT - Phòng đọc 1 - Giá Chính trị.

Dựa trên nền tảng lý luận về khoa học chính sách công, tiếp thu cập nhật những tri thức khoa học chính sách của các nước phát triển trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam, cuốn sách “Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, thực tiễn” cung cấp một cách có hệ thống tri thức, kỹ năng, quy trình,  nguyên lý cơ bản của chu trình chính sách công.

Khi nghiên cứu về chính sách công bạn không thể bỏ qua những khái niệm về chính sách, chính sách công, chính sách kinh tế, quy trình, quy chế,… được trình bày trong phần đầu của cuốn sách.

Với bố cục trình bày khoa học, logic, bạn đọc dễ dàng nắm bắt chu trình chính sách công với 4 bước cơ bản: đề xuất chính sách, xây dựng chính sách, thực thi chính sách, phân tích và đánh giá chính sách. Trong mỗi bước của chu trình, các tác giả phân tích, đánh giá vai trò, ý nghĩa, những yếu tố tác động, các bước tổ chức thực hiện.

Phân tích, đánh giá  đóng vai trò quan trọng trong chu trình chính sách. Nếu đánh giá chính sách là quá trình thẩm định, kiểm tra trên thực tế toàn bộ quá trình thực thi và hiệu quả của chính sách thì phân tích là bước xem xét tỉ mỉ, chi tiết các tài liệu liên quan, các yếu tố cần và đủ,… của từng bước trong chu trình cũng như toàn bộ chu trình chính sách công. Được trình bày chi tiết, tỉ mỉ với năm nguyên lý, ba mô hình lý thuyết cùng trình tự, phương pháp, nội dung phân tích; phương pháp đánh giá và những vấn đề thường gặp, tôi tin bạn sẽ có được những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để thực hiện chu trình đánh giá chính sách công sau khi đọc cuốn sách này.

Bên cạnh đó, các tác giả còn đề cập tới vấn đề về vận động, thuyết phục, tuyên truyền giáo dục về chính sách công; quyền con người trong chính sách công ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Phần cuối sách, bức tranh thực tiễn về chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề lý luận được trình bày xuyên suốt trong cuốn sách.

“Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, thực tiễn” là tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên, giảng viên; cán bộ, công chức, viên chức trẻ và bạn đọc quan tâm tới chính sách công.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!