Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí xuất bản và mạng xã hội

 

 

 

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy chủ biên  

Nhà xuất bản: NXB Tư pháp

Năm xuất bản: 2022

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá Luật Dân sự.

Quyền nhân thân là một bộ phận của quyền con người, quyền dân sự được pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia bảo vệ. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội được pháp luật chú trọng ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay dưới sự tác động tiêu cực của một số yếu tố trong nền kinh tế thị trường, thực trạng vi phạm quyền này đang có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ bản chất, đặc điểm của quyền nhân thân nói chung và quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội nói riêng, pháp luật về bảo đảm quyền nhân thân và nhận diện một số hành vi xâm phạm quyền nhân thân trong lĩnh vực này, nhóm tác giả do ThS. Nguyễn Văn Huy chủ biên biên soạn cuốn sách Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí xuất bản và mạng xã hội”.

Cuốn sách gồm bốn chương, nghiên cứu hai nội dung chính: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyền nhân thân trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và trong môi trường mạng xã hội.

Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân (Chương 1): Nhóm tác giả làm rõ khái niệm quyền nhân thân trên cơ sở nghiên cứu khái niệm quyền con người, quyền dân sự; đặc điểm pháp lý về quyền nhân thân của cá nhân. Trong xã hội hiện nay, khi hiện tượng xâm phạm quyền nhân thân của cá nhân có chiều hướng gia tăng, việc bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng. Trong cuốn sách này, tác giả phân tích hai phương thức bảo vệ quyền nhân thân khi bị xâm phạm gồm: Tự mình bảo vệ - đây là phương thức khá phổ biến được nhiều chủ thể thực hiện và yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ. Báo chí, xuất bản và mạng xã hội là một trong những thành tố của lĩnh vực truyền thông, có vai trò trong công tác tuyên truyền, quảng bá tri thức, hướng dẫn dữ luận xã hội. Với những đặc trưng này, quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội được nhóm tác giả nghiên cứu và làm rõ các vấn đề liên quan đến giá trị tinh thần của cá nhân (quyền đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình), vấn đề cá biệt hoá cá nhân (quyền đối với hình ảnh) và liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả).

Quyền nhân thân trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản và trong môi trường mạng xã hội (Chương 2 – 4): Nghiên cứu những vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm về quyền nhân thân trong từng lĩnh vực: báo chí, xuất bản, môi trường mạng xã hội. Trên cơ sở phân tích Bộ luật Dân sự các năm 2005, 2015, Luật Báo chí năm 2016,  Luật Xuất bản năm 2004 và một số văn bản khác có liên quan, các tác giả làm rõ nội dung pháp luật về bảo đảm quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, mạng xã hội và nhận diện một số hành vi xâm phạm quyền nhân thân trong những lĩnh vực này thông qua các vụ việc từ thực tiễn, đơn cử như việc vi phạm bản quyền của VTV đối với ông Bùi Minh T khi VTV sử dụng đoạn clip quay bằng flycam của ông T nhưng lại được điều chỉnh về tên tác giả và logo để đăng ở kênh VTV của YouTube,…và nhiều hành vi vi phạm khác đã được tác giả dẫn chứng trong cuốn sách nhằm giúp người đọc có những kiến thức hữu ích để phòng, tránh hay có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là một bộ phận của quyền dân sự, quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, mạng xã hội ngày càng được chú trọng, mở rộng và bảo đảm thực hiện có hiệu quả, thể hiện sự ghi nhận và tôn trọng quyền nhân thân của cá nhân, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!