Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới (350)

       Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Việc phân cấp thu hút FDI cho địa phương đã mang lại sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt cho địa phương trong công tác thu hút FDI, góp phần giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc phân cấp này bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế như: nguy cơ phá vỡ quy hoạch phát triển chung của cả nước, sự phát triển mất cân đối giữa các vùng, ngành,... 

       Cuốn sách  “Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới” do TS. Nguyễn Chiến Thắng chủ biên góp phần tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI, phát huy những tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh hiện nay.Cuốn sách gồm 3 chương:

       Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu hút FDI: nhân tố tác động đến thu hút FDI, các loại hình khuyến khích đầu tư, thu hút FDI trong điều kiện phân cấp, kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước như Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

       Chương 2 - Thực trạng thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp của Việt Nam: tổng quan hệ thống chính sách FDI, đánh giá về thực trạng thu hút, sử dụng vốn FDI và các yếu tố tác động đến thu hút FDI, phân cấp thu hút FDI.

       Chương 3 - Các giải pháp thu hút FDI và hoàn thiện cơ chế phân cấp trong bối cảnh mới.

      Ấn phẩm được biên soạn dựa trên đề tài khoa học “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh phân cấp” do chính tác giả làm chủ nhiệm, được nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2015, hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện → Phòng đọc 1→ Giá sách Kinh tế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!