Text, cases and materials on Public Law and human Rights (841)

 

Description: C:\Users\Hiennguyen\Documents\41s0hAvnMbL._SX353_BO1,204,203,200_.jpg

 

 

Tác giả: Helen FenwickGavin PhillipsonAlexander Williams

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Routledge

Địa chỉ tài liệu: GVA 002686 – Phòng đọc 02 – Giá sách số 4.

 

Cuốn sách Text, cases and materials on Public law and human rights của tập thể tác giả Helen Fenwick, Gavin Phillipson, Alexander Williams giới thiệu các văn bản, án lệ và tài liệu liên quan đến Luật Công của nước Anh. Ấn bản lần thứ tư cập nhật một số nội dung mới về vấn đề quyền con người; cải cách Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện; quyền tái thẩm tư pháp.

Cuốn sách gồm 19 chương, trình bày những vấn đề sau:

Thứ nhất: Khái niệm cơ bản và các nguyên tắc lập hiến của Anh; bản chất, vai trò của Hội nghị lập hiến; nguyên tắc cơ bản về pháp quyền và vấn đề phân chia quyền lực.

Thứ hai: Quyền tối cao của Quốc hội; tác động của Liên minh châu Âu đến quyền tối cao của Quốc hội ở Anh; vấn đề chuyển giao quyền lực; Công ước châu Âu về quyền con người.

Thứ ba: Hệ thống bầu cử, các đảng phái, vấn đề lập pháp ở Hạ Nghị viện; cải cách Thượng Nghị viện; những đặc quyền của Quốc hội; đặc quyền của Hoàng gia.

Thứ tư: Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy hành pháp trung ương; quyền tự do thông tin; quyền tái thẩm tư pháp; thanh tra viên của Quốc hội.

Thứ năm: Bảo vệ quyền tự do dân sự ở Anh và ảnh hưởng của Đạo luật về quyền con người năm 1998; quyền tự do ngôn luận; chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát.

          “Text, cases and materials on Public law and human rights” là tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trong việc tìm hiểu về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính của nước Anh.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc !